Info voor cliënten/verwijzers

 • Wat is een psycholoog?
  • Een psycholoog heeft met succes de universitaire studies in de psychologie afgerond en heeft dus een diploma van Licentiaat of Master in de Psychologie. Een psycholoog is iemand die door middel van een universitaire opleiding veel kennis heeft verworven over het menselijk gedrag. Er bestaan klinisch psychologen (voor kinderen en jongeren en voor volwassenen), arbeidspsychologen, schoolpsychologen en theoretisch psychologen. Om de titel van psycholoog te mogen dragen is de psycholoog geregistreerd bij de Psychologencommissie. Naast titelbescherming behoren ook de deontologie en het tuchtrecht tot de taken van de Psychologencommissie.
  • Een klinisch psycholoog heeft tijdens zijn / haar opleiding gekozen voor een master in de klinische psychologie, en heeft zich daarmee bekwaamd om mensen met psychische problemen te ondersteunen en te versterken. De klinisch psycholoog vertrekt daarbij vanuit het bio-psycho-sociaal model. Om het beroep van klinisch psycholoog te mogen uitoefenen moet de klinisch psycholoog beschikken over een visum (uitgereikt door de FOD Volksgezondheid) en een erkenning (uitgereikt door het agentschap zorg en gezondheid).
 • Wat is het verschil met een psychiater of een psychotherapeut?
  • Een psychiater is een arts die zich verder bekwaamd heeft in de psychiatrie. Een psychiater zal vertrekken vanuit het medisch model en indien nodig medicamenteuze ondersteuning adviseren en voorschrijven.
  • Een psychotherapeut is een arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog die een vierjarige opleiding in de psychotherapie gevolgd aan een universiteit of hogeschool. De psychotherapeut heeft ruime en gespecialiseerde kennis en ervaring in het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden.
 • Wat is het verschil met een therapeut/coach?
  • Therapeut en coach zijn moeilijke begrippen: iedereen mag zich therapeut of coach noemen. Wanneer je overweegt een therapeut of coach te raadplegen raden wij aan te informeren naar de basisopleiding van deze persoon en dus iemand te kiezen met voldoende basiskennis over het menselijk functioneren.
 • Hoe vind ik een goede psycholoog?
  • Via de zoekfunctie van VVKP kan je op zoek naar een klinisch psycholoog. Klik hier.
  • Via de Psychologencommissie kan u nagaan of een psycholoog is ingeschreven op de lijst van erkende psychologen. Klik hier.
  • Wanneer je gericht op zoek wil naar een psychotherapeut kan dat via de website van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie. Klik hier.
 • Deontologische code
  • Elke psycholoog die geregistreerd is bij de Psychologencommissie is juridisch gebonden aan de deontologische beroepscode. Klik hier.
 • Patiëntenrechten
  • Zowel voor cliënten als voor hulpverleners werden de wettelijke bepalingen inzake patiëntenrechten gebundeld in een brochure. Deze kan u downloaden of bestellen via de website van de FOD Volksgezondheid. Klik hier.